TVS Partnerid
 

Om firman

Firman TVS Partnerid AS finns på estniska och europeiska marknaden sedan 1992. Under den tiden har vi fått uppdrag på våra tjänster av privatpersoner, firmor, statliga och kommunala institutioner. Vi har kunnat erbjuda våra partner professionella byggnadstjänster.

Vi uppfyller arbetsuppdrag, erbjuder projekteringstjänster, utgör allmänna byggnadsarbeten och inomhusbearbetning och också byggnadsexpertis och byggnaders egendomareövervakning.

Vi har arbetserfarenhet med arbete inte bara i Estland utan också i Finnland, Frankrike och Ryssland.

I aktivt samarbete med bolaget Fermhouse OÜ erbjuder vi till våra uppdragsgivare innovativa lösningar för produktion och montage av hus med byggnadsställningar av trä och övriga träkonstruktioner. Konstruktioners alla element tillverkas på helautomatiska produktionslinje Speed-Cut.

Bolaget TVS Partnerid AS är representant av finska firmans HONKATALOT, som gäller son en av de Finnlands största tillverkare av blockhus, och vi är också befullmäktigade att montera dessa hus.

Firman TVS Partnerid AS är Estniska Handels- och Industrikammares medlem sedan 2003.